Hải Phòng: Phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 500 chức sắc, chức việc và các nhà tu hành

PSO – Trong 02 ngày 24 và 25/09/ 2020, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai môn học lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam cho các tổ chức tôn giáo tại thành phố Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông: Phạm Hồng Hà – Phó giám đốc Sở Nội vụ, thành phố Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng là trung tâm tôn giáo lớn của khu vực phía Bắc với sự hội tụ của nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài; toàn thành phố có 739 cơ sở thờ tự, 478 chức sắc, 1394 chức việc trên 41 vạn tín đồ ( Chiếm 21% dân số thành phố, có 1.143 cơ sở tín ngưỡng). Trong những năm qua, tình hình tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về mặt nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động hoạt động tôn giáo tích cực, thời gian qua trên địa bàn thành phố, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là việc tà đạo, đạo lạ đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ trở lại, đơn khiếu nại về tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật ngày một nhiều, nhiều cơ sở thờ tự chưa được phép hoạt động; việc sinh hoạt tôn giáo chưa được chấp thuận của Giáo hội và chính quyền các cấp ở một số địa phương vẫn còn xảy ra.

Đông đảo chức sắc tôn giáo về tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe phổ biến các nội dung như: Thông tin về tình hình, tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian gần đây; trang bị kiến thức pháp luật cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành về những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là những quy định mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2017; Từ đó, áp dụng vào thực tế, giúp cho chức sắc, chức việc biết và hiểu để nâng cao nhận thức chấp hành chính sách pháp luật; đồng thời, đem những kiến thức hiểu biết về chính sách pháp luật của mình để hướng dẫn các tín đồ tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự ổn định. Ngoài ra, nhiều thắc mắc của các đại biểu về khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đã được các chuyên gia giải đáp thoả đáng, kịp thời.

Được biết, tham dự giảng dạy trực tiếp tại Hội nghị phổ biến Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo có bà: Lê Thị Liên – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Ban Tôn giáo Chính phủ và bà: Nguyễn Thị Định – Vụ trưởng vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ và một số chuyên gia khác đang công tác tại Ban tôn giáo Chính phủ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung