Hà Nội: Chia sẻ Phật pháp tại chùa Cát Linh

Tối ngày 03 tháng 04 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Kỷ Hợi, Ni sư trụ trì Thích Diệu Tâm, Ban hoằng pháp Phật giáo Hà Nội, đã có buổi chia sẻ Phật pháp tại đạo tràng Pháp hoa miền Bắc, tại chùa Cát Linh – phường Cát Linh – quận Đống Đa – Hà Nội