Điện Biên: Thông Báo Lớp Sơ Cấp Phật Học Khóa I (2020 – 2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐIỆN BIÊN

BAN TRỊ SỰ

Số:01TB/BTS

V/v: Tuyển Sinh Lớp Sơ Cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ————————————–

       Điện Biên, ngày 08 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC KHÓA I (2020 – 2021)

 

       Kính gởi: TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ- CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ

 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử

 

Thực hiện phương hướng hoạt động Phật sự cuối năm 2020 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên.

Căn cứ tình hình sinh hoạt tu học của chư Tăng Ni và dân nhân Phật tử Điện Biên ngày càng tinh tấn, tuy nhiên cần phải chính quy và đúng đường lối, pháp luật của nhà nước; cũng như thực hiện đúng Hiến Chương của Giáo Hội và Nội Quy ban Tăng Sự TW.

Nay BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên  mở lớp Sơ cấp Phật học với thông tin như sau:

 

 1. Địa điểm Lớp Sơ cấp
 • Tại Hội trường trụ sở Ban Trị Sự-Chùa Linh Quang, Đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

 1. Mục đích
 • Tạo cơ hội học Phật Pháp cho nhân dân Phật tử tỉnh Điện Biên.
 • Nắm vững kiến thức, giáo lý đạo Phật, hiểu rõ luật tín ngưỡng tôn giáo.
 • Đoàn kết-Xây dựng. Sống theo phương châm:“Đạo pháp–Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội’’.

 

 1. Đối tượng tham gia
 • Quý sư bác, sư cô, Phật tử và CLB Thanh Niên Sứ Giả Linh Quang tỉnh Điện Biên

 

 1. Chương trình môn học
 • Luật: Phật giáo(5 giới, Thập thiện, Bồ Tát tại gia giới), Tín ngưỡng tôn giáo.
 • Kinh: Kinh căn bản (dành cho người bắt đầu học Phật)
 • Âm nhạc Phật giáo: Đạo ca, Phật tâm ca,….
 • Lịch sử Phật giáo: Đức Phật Thích Ca, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Ấn Độ
 • Phật học cơ bản:Tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần…

 

 1. Thời gian phát và nhận hồ sơ
 • Kể từ ngày ra thông báo. Hồ sơ được phát và nhận tại văn phòng Chùa Linh Quang.

 

 1. Chứng minh Đạo Sư: Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên

 

 1. Chủ nhiệm lớp: ĐĐ Thích Nhuận Thanh, UVTT BTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên.
 2. Người nhận hồ sơ: ĐĐ.Thích Đức Thành –UVBTS GHPGVN tỉnh Điện Biên. Số Điện Thoại: 0352642900

 

 1. Thời gian khai giảng:
 • 14h chiều Chủ Nhật 22-11-2020 (08/10/Canh Tý) Chùa Linh Quang.
 1. Thời gian học:
 • Từ 14h đến 16h chủ nhật hàng tuần.

 

Với tinh thần vì tiền đồ Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, nâng cao trình độ Phật học cho Phật tử. Kính mong chư vị quản lý các chùa và các cơ sở trực thuộc GHPGVN tỉnh Điện Biên thực hiện tốt thông báo này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác Giáo dục của Phật giáo tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp.

Kính chúc Chư vị vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

 

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu Vp/BTS

TM. BAN TRỊ SỰ

Trưởng Ban

 

 

 

 

TT. Thích Đức Thiện

 

 

 

                                                                                                                        Tin Và Ảnh : Thích Đức Thành