Hà Nội: Chia sẻ Phật pháp tại chùa Phụng Thánh

Chiều ngày 14 tháng 04 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Kỷ Hợi, Ni sư trụ trì Thích Diệu Tâm, Ban hoằng pháp Phật giáo Hà Nội, đã có buổi giảng pháp tại đạo tràng Pháp hoa miền Bắc, tại chùa Phụng Thánh ngõ Cống Trắng Khâm Thiên – quận Đống Đa – Hà Nội.