Hà Nội: Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang giao lưu chia sẻ tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam

PSO- Ngày 9/7/2019 (7/6 Kỷ Hợi), tại Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội, đã diễn ra buổi giao lưu chia sẻ giữa Giáo sư Tiến sĩ Khoa học (GS TSKH) Vũ Minh Giang- Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; và chư Tôn đức Ban Lãnh đạo cùng Tăng Ni sinh HVPGVN tại Hà Nội với chủ đề: “Vị thế của Phật giáo trong dòng chảy của Văn hoá Việt Nam”.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi giao lưu chia sẻ có Hòa thượng tiến sĩ Thích Thanh Đạt – Ủy viên Thư kí HĐTS, Chủ Tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Phúc- Giáo Thọ sư Học viện; Thượng tọa tiến sĩ Thích Thanh Quyết- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện Trưởng Học viện; Thượng tọa tiến sĩ Thích Minh Quang- UV HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH, Phó viện trưởng Học viện; GS.TS Lương Gia Tĩnh- Phó viện trưởng Học viện; Đại Đức Thích Đạo Mẫn- Phó Thư kí, Chánh Văn phòng Học viện, điều phối chương trình; cùng gần 600 Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện.


Mở đầu buổi giao lưu GS TSKH Vũ Minh Giang gửi lời tri ân tới chư Tôn đức Ban lãnh đạo Học viện và toàn thể Tăng Ni sinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi giao lưu; đồng thời xin gởi đến thính chúng lời chúc tốt đẹp.


Theo giáo sư Vũ Minh Giang: Hiện nay các nhà nghiên cứu khoa học đang tìm cách chia văn hoá ra làm nhiều loại khác nhau. Văn hoá Việt Nam ta là nền văn hoá Nông nghiệp, trồng lúa nước. Đó là kết quả của sự tương tác qua lại của mối quan hệ giữa con người với: Điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và môi trường xã hội. Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam từ Thế kỷ II, trước công nguyên với những nhà sư đi cùng đoàn thuyền của các thương nhân Ấn Độ; Văn hóa Phật giáo như dòng sông mang nặng phù sa từ bi trí tuệ đã vun bồi cho nền văn hóa đậm chất nghĩa tình của con người Việt Nam, hình thành nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng, đầy giá trị tốt đẹp. Do vậy, văn hóa Việt Nam không thể tách rời khỏi văn hoá Phật giáo; văn hoá Phật giáo là một phần máu thịt của văn hoá Việt Nam. Vai trò của Phật giáo rất quan trọng đối với đất nước, con người Việt Nam, vì vậy GHPGVN lấy phương châm: Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động là phù hợp thời đại và đầy trí tuệ.

Kết thúc buổi chia sẻ, đại diện lãnh đạo Học viện đã cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang vì đã dành thời gian giao lưu chia sẻ cùng Tăng Ni sinh một đề tài rất bổ ích, giúp thính giả có điều kiện ôn lại những kiến thức đã học, hiểu thêm về mối liên kết cộng sinh tốt đẹp giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam; từ đó có những đóng góp thiết thực hơn nữa trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo Phật vào nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam.

Hải Thịnh