Hà Nội: Lễ húy kỵ Đức Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN tại Tổ đình Hòe Nhai – Hồng Phúc Tự

Sáng ngày 6 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 11 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc Tự) – số 19 phố Hàng Than – quận Ba Đình – thành phố Hà Nội, sơn môn pháp phái đã trang nghiêm tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 26 năm Đức Đệ nhất Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận viên tịch (1993-2019).

Chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN, chư tôn đức BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và chư tôn đức trong sơn môn Tổ đình Đồng Đắc – Hòe Nhai. 

Trưởng lão Hòa thượng có pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917). Trưởng lão Hòa thượng là bậc tôn túc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, nêu cao sứ mạng truyền thừa đạo mạch, công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo Tăng Ni tài đức, được lần lượt thành danh; Qua các kỳ Đại giới đàn khai mở, từng hàng giới tử được giới thể chu viên, đào tạo lớp Tăng Ni tài đức, làm người kế thừa phụng sự cho Giáo hội, xã hội. Tháng 11-1981, tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập GHPGVN, ngài được cung thỉnh đảm nhận ngôi vị Pháp chủ HĐCM GHPGVN.   

Cũng tại Hội nghị này, Trưởng lão Hòa thượng đã đề đạt kiến nghị Chính phủ cho Giáo hội được mở Trường Cao cấp Phật học tại ba miền Nam, Trung, Bắc; chùa chiền được nuôi dưỡng người phát tâm xuất gia tu học, được tự do hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện trong cả nước… Những kiến nghị trên được Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ chấp nhận. Từ Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo (1981), đến Đại hội đại biểu Phật giáo kỳ 3 (1992), ngài được Tăng Ni tiếp tục suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ GHPGVN cho đến ngày viên tịch. Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút, ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu). Trụ thế 97 năm, 77 hạ lạp.
Cố đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN là bậc chân tu đức độ, liễu thông giới luật, xuất trần thượng sỹ, nêu cao sứ mạng truyền thừa đạo mạch, người đã thắp sáng đèn thiền Tào Động, khai thông dòng suối Tào Khê, đào tạo Tăng tài, mở trường Phật học khiến trăm hoa thanh phát, là bậc danh Tăng của thế kỷ XX. Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế, trí tuệ viên dung, tùng lâm thạch trụ, trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, Ngài đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, có công đức to lớn trong sự nghiệp chấn hưng thống nhất Phật giáo nước nhà, kế thừa hơn 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, là ngọn hải đăng định hướng cho GHPGVN gần 40 năm qua không ngừng phát triển. Những giáo chỉ thông tuệ của Ngài mãi là kim chỉ nam xuyên suốt cho Giáo hội thực hiện thành Phật sự. Mỗi lời pháp của Ngài đã khơi nguồn trí tuệ, mỗi việc làm của Ngài mở lối tương lai, hình ảnh khoan dung độ lượng và lòng từ chan chứa của Ngài chính là hình ảnh giải thoát vô ngại và là lẽ sống muôn đời cho Tăng Ni, Phật tử. 
Diệu Tường