Lễ hằng thuận tại chùa Bằng

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho ba đôi bạn trẻ: Nghiêm Thanh Tùng – pháp danh Minh Kiên và Đặng Thùy Duyên – pháp danh Diệu Hảo; Nguyễn Thanh Hà – pháp danh Minh Hải và Trần Thị Bích Ngọc – pháp danh Diệu Nga; Trần Bảo Quân – pháp danh Minh Đạt và Trần Thảo Ly – pháp danh Diệu Lưu.

Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của: Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Tăng bản tự, sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình và đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng, ba đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.

Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, ba đôi bạn trẻ đã được Hòa thượng trụ trì và chư Tăng tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Các đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa thượng khuyến tấn ba đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tiếp theo, Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niêm hương bạch Phật.

Cuối buổi lễ, ba đôi bạn trẻ đã đối trước chư tôn đức mà đọc lời thệ nguyện. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Diệu Tường