[Video]: Lễ dâng hương và đỉnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN của Phân ban Ni giới TƯ

 

Phúc Hậu