[Video] Quảng Ninh: Nhóm Từ thiện Huệ Thảo tặng mái ấm tình thương cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện: Tronghaitb